09.05.2021 06:00:46
SARON AVERAGE 1 MONAT
-0.73
CHF
0.0007
-0.09%
07.05.2021 17:50