27.09.2021 19:01:16
NEXTERA ENERGY
69.42
EUR
0.50
0.73%
27.09.2021 08:06